ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019

Ὁ Ὅσιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοπας


 Ὁ Ὅσιος Μωϋσῆς ἔζησε στὴν Αἴγυπτο καὶ στὴν ἀρχὴ ἦταν λῃστής. Ἀλλὰ τὸ φῶς τῆς γνώσης καὶ τῆς μετάνοιας δὲν ἄργησε νὰ φωτίσει τὸ δρόμο του. Ἡ μεγάλη ἐπιείκεια ποὺ ἔδειξε πρὸς αὐτὸν κάποιος χριστιανός, ἐνῷ αὐτὸς τὸν εἶχε βλάψει, ἐπέφερε στὸν Μωϋσῆ ψυχικὴ ἀνακαίνιση. 
 Πίστεψε, ἔγινε χριστιανὸς καὶ κατόπιν μοναχός. Ἀγωνίστηκε σκληρὰ μέσα στὴν ἔρημο καὶ ἀπέκτησε μεγάλη πνευματικὴ σύνεση καὶ ἀρετή. Ἡ φήμη του ἔφερνε στὸ ἐρημητήριό του πολλοὺς χριστιανούς, ποὺ ἄκουγαν μὲ δέος τὴν διδασκαλία του κατὰ τῆς ὑπερηφάνειας καὶ τῆς κατάκρισης. Εἶμαι, ἔλεγε, ὁ χειρότερος τῶν ἁμαρτωλῶν. Τὰ περασμένα μας ἁμαρτήματα πρέπει νὰ τὰ ἔχουμε πάντα μπροστά μας καὶ νὰ λυπούμαστε γι᾿ αὐτά. Αὐτὸ εἶναι ἡ καλύτερη μέθοδος γιὰ νὰ φυλάξουμε τὸν ἑαυτό μας μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀσφαλῆ. Ἂν νομίσουμε ὅτι εἴμαστε πνευματικὰ ὄρθιοι, τότε ἀκριβῶς εἶναι ὁ μεγάλος κίνδυνος μήπως πέσουμε. Γιὰ νὰ μὴ φοβόμαστε τὸ Θεό, ὀφείλουμε νὰ φοβόμαστε πολὺ τὸν ἑαυτό μας, δηλαδὴ τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰ πάθη μας. Μὲ τέτοια ἁγία ζωή, ὁ Μωϋσῆς ἔφθασε στὸ 75ο ἔτος τῆς ἡλικίας του. Ὥσπου ξαφνικά, εἰδωλολάτρες λῃστὲς εἰσέβαλαν στὸ σπήλαιό του καὶ τὸν σκότωσαν μὲ μαχαίρια. (Σύμφωνα ὅμως μὲ τὴν Συναξαριακὴ πηγὴ τοῦ Ἁγίου Νικόδημου, ὁ Ἅγιος Μωϋσῆς ἀπεβίωσε εἰρηνικά).

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019

Ὁ Ἅγιος Φανούριος ὁ Νεοφανής, ὁ Μεγαλομάρτυρας


 Ἄγνωστος στοὺς ἀρχαίους Συναξαριστές. Ἔγινε γνωστὸς ἀπὸ τυχαία εὕρεση τῆς εἰκονας του τὸν 14ο αἰῶνα στὴ Ρόδο, ὅταν ἔσκαβαν παλιὰ σπίτια στὸ νότιο μέρος τοῦ παλιοῦ τείχους. Ἐκεῖ βρέθηκε ἀρχαῖος ναὸς μὲ πολλὲς κατεστραμμένες εἰκόνες καὶ μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ καλὰ διατηρημένη εἰκόνα ἐπὶ τῆς ὁποίας ὁ τότε μητροπολίτης Ρόδου Νεῖλος ὁ Β´ ὁ Διασπωρινός(;) (1355-1369) διάβασε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου «ὁ ἅγιος Φανῶ». Ὁ Ἅγιος παριστανόταν σὰν νεαρὸς στρατιώτης, κρατώντας στὸ δεξιό του χέρι σταυρό, πάνω στὸν ὁποῖο ἦταν λαμπάδα ἀναμμένη, γύρω δὲ ἀπὸ τὴν εἰκόνα τὰ 12 μαρτύρια του. Τὸν ἀρχαῖο αὐτὸ ναὸ ἀνοικοδόμησε ὁ Νεῖλος καὶ τὸν ἀφιέρωσε στὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Φανουρίου, ποὺ ὅπως φαίνεται συνέταξε καὶ τὴν Ἀκολουθία του. (Ἡ ἀναφορὰ στὸ Νέο Λειμωνάριο ὅτι ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου βρέθηκε τὸ 1500, εἶναι λανθασμένη. Διότι ὁ ἐπίσκοπος Ρόδου Νεῖλος ἔζησε τὸν 14ο αἰῶνα).

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

Συναξάρι 20/08: Ὁ Ἅγιος Θεοχάρης ὁ Νεαπολίτης, ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία

 Τὸ ἔτος 1740, ἐπὶ Σουλτάνου Ἀχμὲτ καὶ Ἰμπραὴμ Πασᾶ, γενικοῦ διοικητῆ τῆς Μ. Ἀσίας, ἐκδόθηκε διάταγμα συγκέντρωσης τῶν ἀγοριῶν τῶν χριστιανῶν σὲ στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μέσα σ᾿ αὐτὰ βρέθηκε καὶ ὁ ὀρφανὸς Θεοχάρης. Κάποια μέρα ὅμως, ὁ δικαστὴς τῆς Νεαπόλεως (Νέβσεχηρ) Καππαδοκίας, εἶδε τὸν Θεοχάρη μέσα στὸ στρατόπεδο, τοῦ ἄρεσε καὶ τὸν πῆρε στὸ σπίτι του νὰ περιποιεῖται τὰ ζῷα του. 
 Ἡ εὐσέβεια καὶ ἡ ὀμορφιὰ τοῦ Θεοχάρη, ἔκαναν τὸν δικαστὴ νὰ τοῦ προτείνει νὰ γίνει γαμπρός του, ἀφοῦ ὅμως γίνει πρῶτα μωαμεθανός. Ὁ Θεοχάρης μὲ θάρρος ἀπάντησε: «Ἀφέντη μου, ἐγὼ γεννήθηκα χριστιανός, καὶ δὲν μπορῶ νὰ ἀρνηθῶ τὴν πίστη τοῦ Σωτῆρα μου καὶ τῶν πατέρων μου». Ὁ Ὀθωμανὸς δικαστής, θεώρησε τὴν ἀπάντηση προσβλητικὴ καὶ τὸν ἀπείλησε μὲ βασανιστήρια. Τότε ὁ Θεοχάρης ἔτρεξε στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ μετάλαβε τῶν ἀχράντων Μυστηρίων. Ὅταν τοῦ ἔκανε καὶ πάλι πρόταση γάμου μὲ τὴν κόρη του ὁ δικαστής, ὁ Θεοχάρης σταθερὰ ἀρνήθηκε. Τότε μετὰ ἀπὸ σκληρὰ βασανιστήρια, τὸν ὁδήγησαν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Νεαπόλεως, ὅπου τὸν λιθοβόλησαν καὶ κατόπιν τὸν ἀπαγχόνισαν, μεσημέρι στὶς 20 Αὐγούστου 1740. 
 Τὸ 1923 τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Θεοχάρη ἦλθαν στὴν Θεσσαλονίκη καὶ τοποθετήθηκαν στὸν Ναὸ τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης, ὅπου καὶ σήμερα βρίσκονται.

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

Συναξάρι 19/08: Όσιος Θεοφάνης ο Νέος, πολιούχος Νάουσας της Ημαθίας

  Γεννήθηκε στὰ Ἰωάννινα, στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰῶνα. Πῆγε στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου στὴ Μονὴ Δοχειαρίου ἐκάρη μοναχὸς καὶ ἀργότερα, λόγω τῆς ὁσιακῆς ζωῆς του, ἐξελέγη ἡγούμενος τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς. Μετὰ ἀπὸ μία περιπέτεια μὲ τὸν ἀνεψιό του, κατέληξε σ΄ ἕνα ὄρος τῆς Νάουσας τῆς Μακεδονίας, ὅπου ἔκτισε Μονὴ καὶ ναὸ στὸ ὄνομα τῶν Ἀρχαγγέλων. Ἡ ζωή του ὑπῆρξε πραγματικὰ ἁγία καὶ γι᾿ αὐτὸ μετὰ τὸν θάνατό του, ἡ σεβάσμια κάρα του, ποὺ μεταφέρθηκε στὴ Μονὴ τῆς Νάουσας, ἔγινε ἀφορμὴ πολλῶν θαυμάτων.

Σάββατο, 17 Αυγούστου 2019

ΣΥΝΑΞΑΡΙ: Άγιος Μύρων (17/08)


 Ὁ Ἅγιος Μύρων μαρτύρησε ὅταν αὐτοκράτωρ ἦταν ὁ Δέκιος, τὸ 250 μ.Χ. Καταγόμενος ἀπὸ πλούσια οἰκογένεια, θὰ μποροῦσε νὰ ζήσει ἄνετα, μὲ ὅλα τὰ ἐπίγεια ἀγαθὰ ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσε. Ὅμως ἡ μεγάλη του ἀγάπη πρὸς τὸ Χριστό, ἔκανε τὸ Μύρωνα νὰ χειροτονηθεῖ ἱερέας. Ἀφιερώθηκε, λοιπόν, ὁλοκληρωτικὰ στὸ ποιμαντικό του καθῆκον καὶ δίδασκε, νουθετοῦσε καὶ βοηθοῦσε τὸ κάθε ἕνα μέλος τοῦ ποιμνίου του. Μεριμνοῦσε καθημερινὰ γιὰ τοὺς φτωχούς, τὶς χῆρες καὶ τὰ ὀρφανά. 
  Κάποτε, ὁ ἔπαρχος Ἀχαΐας Ἀντίπατρος πῆγε στὸν τόπο ὅπου λειτουργοῦσε ὁ Μύρων καὶ συνέλαβε πολλοὺς χριστιανούς. Γιὰ νὰ ἐκβιάσει λοιπὸν τὸ Μύρωνα, νὰ ἀλλαξοπιστήσει, ἔφερε μπροστά του τὸ ποίμνιό του καὶ τοῦ εἶπε ὅτι, ἂν αὐτὸς ἀρνηθεῖ τὸ Χριστό, θὰ τοὺς ἀφήσει ὅλους ἐλεύθερους. Ὁ Μύρων μειδίασε καὶ ἀπάντησε: «Ἂν ἦταν γιὰ τὴν σωτηρία τῶν πνευματικῶν μου παιδιῶν, πρόθυμα θὰ ἔδινα τὴν ζωή μου. Τώρα ὅμως δὲν πρόκειται γι᾿ αὐτό. Ἂς δώσουν λοιπὸν οἱ ἴδιοι ἀπάντηση». Τότε ὅλοι μαζὶ φώναξαν: «Ὄχι. Μία ἀνθρώπινη ψυχὴ εἶναι ἀσύγκριτα πολυτιμότερη ἀπὸ μύρια σώματα καὶ ἀπὸ τὸν κόσμο ὅλο. Ποιὸς λοιπὸν ἀπὸ μᾶς θέλει νὰ δεχθεῖ, ὥστε νὰ χάσει τὴν ψυχή του ὁ πνευματικός μας πατέρας, γιὰ νὰ ζήσουν λίγο περισσότερο στὸν πρόσκαιρο αὐτὸ κόσμο οἱ δικές μας σάρκες;». Ὁ ἔπαρχος, ἐξοργισμένος ἀπὸ τὴν ἀπάντηση, ἀφοῦ βασάνισε μὲ φρικτὸ τρόπο τὸ Μύρωνα, τελικὰ τὸν ἀποκεφάλισε.

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018

Συναξάρι 28/08: Όσιος Μωυσής ο Αιθίοπας, ο πρώην ληστής!

Αποτέλεσμα εικόνας για μωυσης ο αιθιοψ


  Τη 28η μηνός Αυγούστου, η αγία μας Εκκλησία εορτάζει την οσιακή μνήμη του Οσίου Μωυσέως του Αιθίοπος.
  Ο Μωυσής υπήρξε ληστής και, μάλιστα, ένεκα της υπερβολικής πανουργίας και σωματικής του ρώμης, γρήγορα, κατόρθωσε να γίνει αρχηγός πολλών ληστοσυμμοριών. Από δούλος σ᾿ έναν πλούσιο κτηματία, ο Μωυσής που δεν πειθαρχούσε εύκολα και ήταν ανυπάκουος, βρέθηκε να γυρίζει τα βουνά, να κλέπτει, να βιάζει, να σκοτώνει κ.ά.
  Κυνηγημένος από τους επάρχους των περιοχών που λήστευε και καταδυνάστευε, ο Μωυσής κατέφυγε στα βουνά, σε περιοχές ερημιτών και οσίων ασκητών. Η συναναστροφή, όμως, με τους αγιασμένους αυτούς μοναχούς τον έκανε να γαληνέψει, να μετανοήσει και ν᾿ αλλάξει τρόπο ζωής.
  Πέρασαν χρόνια! Ο Μωυσής, μοναχός πλέον, έχει αποκηρύξει το σκοτεινό και εφάμαρτο παρελθόν του και αγωνίζεται αδιάκοπα εν Χριστώ, κλαίγοντας καθημερινά για τις αμαρτίες του. Προς το τέλος της επίγειας ζωής του, αφού βαπτίσθηκε, χειροτονήθηκε και πρεσβύτερος.
   Κοιμήθηκε σε ηλικία 75 ετών με βάναυσο και μαρτυρικό τρόπο: ληστές εισέβαλαν στο σπήλαιο που ασκήτευε και τον σκότωσαν για να τον ληστέψουν!
  Ο Όσιος Μωυσής αποτελεί τρανό παράδειγμα μετανοίας για όλους μας. Ας έχουμε την ευχή και τις πρεσβείες του.
 

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Συναξάρι 18/08: Άγιοι Νεομάρτυρες Κωνσταντίνος εκ Καππούας και Ματθαίος εκ Σφακίων

Αποτέλεσμα εικόνας για κωνσταντινος εκ καπουας 18 αυγουστου

   Τη 18η μηνός Αυγούστου η αγία μας Εκκλησία εορτάζει την αγία μνήμη των Νεομαρτύρων Κωνσταντίνου εκ Καππούας της Θεσσαλίας και Ματθαίου εκ Σφακίων.
   Ο Κωνσταντίνος ήταν μουσουλμάνος αρχικά, γιός ενός Τούρκου αξιωματούχου, με κοινωνική και οικονομική ευρωστία για την εποχή. Τ᾿ όνομά του ήταν Σαΐμ, αλλά σε ηλικία είκοσι περίπου, χρόνων, βαπτίστηκε χριστιανός και έλαβε τ᾿ όνομα Κωνσταντίνος, από έναν λόγιο μοναχό που εγκαταβίωνε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, στην περιοχή Καπούα (Καππά σήμερα).
   Στην είδηση ότι ο Σαΐμ, έως τότε, αποκήρυξε τη μουσουλμανική του πίστη και βαπτίσθηκε χριστιανός με τ᾿ όνομα Κωνσταντίνος, ο πατέρας του νεομάρτυρα εξαγριώθηκε και αμέσως, έδωσε εντολή και φυλακίστηκε ο γιός του, αφού πρώτα πυρπόλησε και κατέστρεψε το μοναστήρι.
   Στις συνεχείς προτροπές των δεσμοφυλάκων να αρνηθεί τη χριστιανική του πίστη και να σωθεί, ο Κωνσταντίνος παρέμενε σταθερός και ακλόνητος. Τότε, ο πατέρας του έδωσε διαταγή ν᾿ απαγχονίσουν το γιό του. Τρεις φορές, όμως, κατά την Παράδοση, κοβόταν το σχοινί που επρόκειτο να κρεμάσουν τον Άγιο και τελικά, στις 18 Αυγούστου στα  1610 μ.Χ. αποκεφάλισαν τον Άγιο στο σημείο που είναι σήμερα κτισμένο το χωριό Καππά.
    Χριστιανοί έσπευσαν αργότερα και πήραν το τίμιο σκήνωμα του αγίου  και το ενταφίασαν κοντά στον τόπο του μαρτυρίου του.

Αποτέλεσμα εικόνας για ματθαιος εκ σφακιων 18 αυγουστου
   Ο άγιος Νεομάρτυς Ματθαίος γεννήθηκε στην Κρήτη, γύρω στα 1670 μ.Χ. στο Γερακάρι της Επισκοπής Λάμπης των Σφακίων. Ήταν γιός ιερέα, που σημαίνει ότι μεγάλωσε σε ένα χριστιανικό περιβάλλον και βοηθούσε τον πατέρα του "κρυφά" να λειτουργεί και κάμνει ιεραποστολή.
   Σε ηλικία, όμως, γάμου, ο Ματθαίος παρακινήθηκε από τους μουσουλμάνους, αποκήρυξε τον Κύριο Ιησού Χριστό και νυμφεύθηκε μια Οθωμανή, την Αϊσέ.
   Πέρασε καιρός αλλά ο Ματθαίος δε μπορούσε να βρει ανάπαυση. Κρυφά προσευχόταν και έκαμνε το σημείο του Σταυρού (τότε η Κρήτη ήταν υποταγμένη στους Τούρκους), γεγονός που εξόργισε τη γυναίκα του Αϊσέ και τον κατήγγειλε στον Τούρκο έπαρχο.
   Οδηγήθηκε στο Δικαστήριο και επειδή ομολόγησε Χριστό Εσταυρωμένο και Αναστάντα, οι Τούρκοι τον καταδίκασαν σε θάνατο. Ήταν 18 Αυγούστου στα 1697. Το παλικάρι του Χριστού μας ήταν περίπου, 30 χρόνων.
   Ευσεβείς χριστιανοί μετέφεραν το τίμιο σκήνωμά του και το ενταφίασαν στη γενέτειρά του, στο Γερακάρι. Ας έχουμε τις πρεσβείες του.

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018

Συναξάρι 17/08: Άγιος Νέος Οσιομάρτυς Δημήτριος (Σαμαρίνα Πίνδου)

Σχετική εικόνα

   Τη 17η μηνός Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία τιμάει την οσιακή μνήμη του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Δημητρίου.
   Ο Άγιος γεννήθηκε στη Σαμαρίνα της Πίνδου στο τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνος μ.Χ.  Από μικρός επιθυμούσε να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Πανάγιο Θεό και εκάρη μοναχός σε μοναστήρι της περιοχής του. Με νηστεία, υπέρμετρη άσκηση και προσευχή έφθασε σε υψηλά μέτρα αγιότητας και έγινε παράδειγμα προς μίμηση στους άλλους μοναχούς.
   Αρχές του 19ου αιώνα ο Δημήτριος άφησε το μοναστήρι και περιόδευε ιεραποστολικά σε ολόκληρη την Πίνδο, κηρύττοντας και νουθετώντας τους πιστούς. Για την αγαστή και φιλόθεη διακονία του αυτή συνελήφθη από τον Αλή Πασά και φυλακίστηκε.
  Τα μαρτύρια που ακολούθησαν δεν περιγράφονται με λέξεις. Τον τρύπησαν στα άκρα, τον ελόγχευσαν, τον κρέμασαν ανάποδα, τον έκαιγαν αργά και, τέλος, τον έκτισαν στην κυριολεξία, αφήνοντας τον άγιο να αργοπεθαίνει με φρικτούς πόνους. 17 Αυγούστου 1808 (κατ᾿ άλλους 18/08) ο άγιος παρέδωσε την αγία του ψυχή στον Θεό. Ας έχουμε τις πρεσβείες του.

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018

Συναξάρι 14/08: Άγιος Νεομάρτυς Συμεών ο Τραπεζούντιος, ο χρυσοχόος

Άγιος Συμεών ο Τραπεζούντιος, ο χρυσοχόος

   Τη 14η Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία πανηγυρίζει τη μνήμη του αγίου Νεομάρτυρος Συμεών του χρυσοχόου.
    Τραπεζούντιος στην καταγωγή, ο Συμεών γεννήθηκε το πρώτο τέταρτο του 17ου αιώνος μ.Χ. Για να δυνηθεί να εξασφαλίσει τα προς το ζην, ο Συμεών οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί, ασχολήθηκε με την εργασία του χρυσοχόου.
    Παρά το γεγονός ότι ο Συμεών ήταν φιλήσυχος άνθρωπος, σε κάποια διένεξη χριστιανών και τούρκων, συκοφαντήθηκε στον τοπικό έπαρχο ότι δήθεν ήταν υπαίτιος της συμπλοκής και, μάλιστα, πως μαχαίρωσε έναν εκ των εβραίων της παρέας αυτής. Αμἐσως συνελήφθη και φυλακίστηκε για 40 ημέρες.
   Ο Συμεών στη φυλακή, ιλαρός και πράος, προσευχόταν στον Άγιο Θεό να κατορθώσει να σηκώσει έως τἐλους τον ζυγό της συκοφαντίας και αδικίας εις βάρος του. Λίγο αργότερα, ο Συμεών, αν και αθώος, κατέβαλε μια υψηλή αποζημίωση στον παθόντα εβραίο, ο οποίος, αν και καρπώθηκε την αποζημίωση που αδίκως κατέβαλε ο Συμεών, λίγο αργότερα πέθανε (ο εβραίος). Έτσι, ο Συμεών που είχε στο μεταξύ αποφυλακιστεί, μετά το θάνατο του εβραίου φυλακίστηκε και πάλι και αρνούμενος να προδώσει δια αρνήσεως της πίστης του τον Χριστό, υπέμεινε το μαρτύριο του απαγχονισμού!
   Τον κρέμασαν κάτω από έναν πλάτανο στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν 14 Αυγούστου 1653 μ.Χ.

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

Συναξάρι 11/08: Αγιοι Νεομάρτυρες Αναστάσιος και Δημήτριος οι Πανεράδες και Άγ. Νήφων Πατρ. Κωνσταντινουπόλεως

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιοι αναστασιος και δημητριος 11 αυγουστου

   Δύο παλικάρια του Χριστού, μεταξύ άλλων, εορτάζουν την 11η Αυγούστου, στο ορθόδοξο εορτολόγιο της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για τους Νεομάρτυρες Αναστάσιο και Δημήτριο, ο πρώτος 20 χρόνων και ο δεύτερος 18.
  Ο Αναστάσιος καταγόταν από τους Ασωμάτους και ο Δημήτριος από την Αγιάσο της όμορφης Λέσβου. Έμαθαν από μικρή ηλικία την τέχνη του καλαθοποιού και αυτήν εργάσθηκαν έως την ενηλικίωσή τους. Μάλιστα, δε, για να αυξήσουν την πελατεία τους, εργάζονταν σε ένα καλαθοποιό στον Κασαμπά της Μικράς Ασίας.
  Κατηγορήθηκαν από τους Τούρκους ότι έκαναν ιεραποστολή, παράλληλα με το επάγγελμά τους. Έτσι, συνελήφθησαν αμφότεροι, φυλακίστηκαν και υπέμειναν φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Τέλος, επειδή οι Τούρκοι δήμιοι έβλεπαν την ομολογιακή πίστη των Νεομαρτύρων αδέκαστη και σταθερή, τους απαγχόνισαν κάτω από έναν πλάτανο. Ήταν μόλις 20 και 18 ετών αντίστοιχα!
Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος νηφων κωνσταντινουπολεως
   Συνάμα, όμως, τη 11η Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία πανηγυρίζει και την οσιακή ζωή του Αγίου Νήφωνα του Β', Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (ο άγιος Νήφων Επίσκοπος Κωνσταντιανής είναι άλλος, ο οποίος εορτάζει 23/12).
   Αυτός ο μακάριος, με καταγωγή από την Πελοπόννησο, έγινε αρχικά μοναχός στην Επίδαυρο, δίπλα σε έναν αγιασμένο και έμπειρο γέροντα. Αργότερα, αφού κοιμήθηκε ο γέροντάς του, κατέφυγε στην Αχρίδα, στην Ιερά Μονή της Θεοτόκου και από εκεί μετέβη στο Άγιον όρος, στην Ι. Μονή Διονυσίου, όπου και χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος.
    Αργότερα εξελέγη Μητροπολίτης Θεσ/νίκης και μετά Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Από τον πατριαρχικό θώκο απομακρύνθηκε δύο φορές και κατέφυγε και πάλι, μεταξύ άλλων τόπων, στο Άγιον όρος. Στην τρίτη κατά σειρά κλήτευσή του να επανέλθει στον πατριαρχικό θώκο, στην ουσία τον παρακαλούσαν να επιστρέψει όσοι τον εκδίωξαν, αυτός ο μακάριος προτίμησε την οσιακή μοναχική ζωή του Άθωνος και της αγαπημένης Μονής του Διονυσίου, όπου και εκοιμήθη.

"Η ζωή της Παναγίας" - Ραδιοφ. Εκπομπή ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ (140η).

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗς ΘΕΟΤΟΚΟΥ
   Η ζωή της Παναγίας. Οι άγιοι θεοπάτορες, τα παιδικά χρόνια της Παναγίας, η εκλογή του Ιωσήφ, το διακόνημα της Παναγίας και η καθημερινότητά της στο Ναό, η Κοίμηση, θαυμαστά σημεία πριν, την ώρα και μετά την Κοίμησή Της. Η παρουσία της στους πρόποδες του Άθω κ.ά. Μάθετε για όλα τα παραπάνω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ, ΕΔΩ!
Επιμέλεια: Δημήτριος Λυκούδης
Ρύθμιση-Επεξεργασία: Αλίσια Μαστροθανάση

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Συναξάρι 10/08: Άγιοι Λαυρέντιος, Ξύστος και Ιππόλυτος.

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος λαυρεντιος 10 αυγουστου

   Τη 10η μηνός Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τις μνήμες των Λαυρεντίου του μάρτυρος, του Αρχιδιακόνου, Ξύστου του και Πάπα Ρώμης και Ιππολύτου του μάρτυρος, οι οποίοι μαρτύρησαν στα 253 μ.Χ.
    Κατά την περίοδο των διωγμών κατά των χριστιανών, ο Πάπας Ξύστος, ανήρ με σθεναρή πίστη και ομολογιακό φρόνημα, δεν αποδέχθηκε να αποκρύψει τη χριστιανική του πίστη και αποκεφαλίστηκε.
   Ο Άγιος Λαυρέντιος, αρχιδιάκονος της ρωμαϊκής Εκκλησίας, διαχειριζόταν τα οικονομικά της, ένεκα του γεγονότος της μεγάλης διάδοσης της φήμης του, κυρίως, δε, επειδή ήταν λίαν αγαπητός, από τους περισσότερους, για την ακεραιότητα του ήθους του. Αυτός ο μακάριος, αφού συνελήφθη από τους διώκτες του Χριστιανισμού, αρνήθηκε να προδώσει την πίστη και αγάπη του στον Κύριο Ιησού Χριστό και, ακολούθως, όπως του ζητούσαν, να παραδώσει τα οικονομικά της Εκκλησίας. Παράφρονες οι ειδωλολάτρες μπροστά στην άρνηση αυτή του Λαυρεντίου, τον έκαψαν ζωντανό επάνω σε μια σιδερένια σχάρα. Ζωντανός κάηκε!
    Ο δε άγιος Ιππόλυτος, ευθύς αμέσως, μετά το μαρτύριο του αγίου Λαυρεντίου, επήγε και πήρε το λείψανο του αρχιδιακόνου μάρτυρα με σκοπό να το ενταφιάσει. Άμεσα οι ειδωλολάτρες το έμαθαν, τον συνέβαλαν και τον καταδίκασαν σε μαρτυρικό θάνατο, αφού πρώτα τον έδεσαν σε άγρια άλογα, τα οποία τον έσυραν αφηνιασμένα επάνω σε αγκάθια.
(Δ. Λυκούδης).

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος λαυρεντιος 10 αυγουστου

Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

ΣΥΝΑΞΑΡΙ 09/08: Άγιος Ιερομάρτυς Ευθύμιος, Επίσκοπος Ρόδου

Σχετική εικόνα

   Ο Άγιος Ευθύμιος εξελέγη Επίσκοπος Ρόδου σε μια κρίσιμη στιγμή για το νησί: το έτος 1523 μ.Χ. όταν, δηλαδή, οι Τούρκοι κατέλαβαν το νησί και κυριάρχησαν σε αυτό. 
   Από την αρχή της ποιμαντορίας του υπέρτονα και υπέρμετρα διακονούσε τον άνθρωπο χριστιανό, αλλά ακόμη και τους μουσουλμάνους. Έδειξε αγάπη ανυπόκριτη, πίστη ομολογιακή, φρόνημα χριστοκεντρικό και ανυπότακτο στις απειλές των τυράννων και μιαρών Τούρκων.
   Στα 1529 συνελήφθη από τους Τούρκους με την κατηγορία ότι οργάνωσε συνωμοσία εναντίον των κατακτητών και ανασκολοπίστηκε μαζί με άλλους κληρικούς της περιφερείας του και τοπικούς χριστιανούς άρχοντες.
   Η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ομολογιακή ζωή του στις 09 Αυγούστου εκάστου έτους.

Δ. Λυκούδης, θεολόγος.


Ο βίος της Κυρίας Θεοτόκου (Αφιέρωμα ραδ. εκπομπής ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, Μέρος Α')

Σχετική εικόνα
   Ακούστε το μικρό αφιέρωμα στην Κυρία Θεοτόκου και στην Εορτή της Κοιμήσεώς Της, από την εκπομπή μας ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ. Μάθετε για τους αγίους θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα, για τα παιδικά χρόνια της Παναγίας μας, για την εκλογή και το πρόσωπο του Ιωσήφ και για όσα θαυμαστά συνετελέστηκαν πριν, κατά την ώρα και μετά την Κοίμηση και Μετάσταση της Παναγίας μας.
Ακούστε το Α' μέρος του αφιερώματος, ΕΔΩ!
Επιμέλεια εκπομπής: Δ. Λυκούδης, θεολόγος.
Ρύθμιση και επεξεργασία: Αλίσια Μαστροθανάση

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

ΣΥΝΑΞΑΡΙ 08/08: Άγιος Νεομάρτυς Τριαντάφυλλος, ο ναύτης, από τη Ζαγορά

Σχετική εικόνα

   Σε ηλικία 18 ετών μαρτύρησε το παλικάρι του Χριστού, ο Άγιος Νεομάρτυς Τριαντάφυλλος.
   Ο Άγιος γεννήθηκε στη Ζαγορά της Μαγνησίας στα 1663 μ.Χ. Από μικρός αγάπησε τη ναυτοσύνη και τη θάλασσα και αμέσως, σε μικρή ηλικία, μπάρκαρε με ένα πλοίο και έγινε ναυτικός. Στα 1680 το πλοίο στο οποίο εργαζόταν ο Τριαντάφυλλος έδεσε στο λιμάνι της του Κωνσταντίνου Πόλης και το παλικάρι του Χριστού βρήκε την ευκαιρία να επισκεφθεί ευλογημένους τόπους και αγιάσματα της περιοχής. Οι Τούρκοι, όμως, συκοφάντησαν τον Τριαντάφυλλο ως μουσουλμάνο. Εκείνος, με σθεναρό φρόνημα ομολόγησε την Πίστη του στον Σωτήρα Χριστό και μαρτύρησε στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης σε ηλικία, μόλις, 18 ετών.
    Η μνήμη του Αγίου τελείται στις 08 Αυγούστου και ιδιαιτέρως πανηγυρίζουν στη Ζαγορά, στις Αλυκές Βόλου, καθώς και στην Άνδρο, στην Ι. Μονή του Αγίου Νικολάου, όπου και φυλάσσεται ιερό λείψανο του Αγίου.

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

ΣΥΝΑΞΑΡΙ 07/08: Όσιος Ωρ ο Ασκητής

Αποτέλεσμα εικόνας για οσιος ωρ

   Θυμόσαστε τα "Γεροντικά" βιβλία που διαβάζουμε, πολλά εκ των οποίων αναφέρουν: "Είπε Γέρων ονόματι Ωρ," "είπε Ωρ" κ.λπ.; Είναι αυτός ο μεγάλος Ασκητής της Νιτρίας, το σέμνωμα της Ερήμου.
    Αρχικά ως ερημίτης, ο Όσιος Ωρ έφθασε σε υψηλά μέτρα αγιότητας, κάμνοντας πολλές νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές. Αργότερα, καθώς εξαπλώθηκε η οσιακή του φήμη, προσέτρεξαν δίπλα του χιλιάδες επισκέπτες για να παραδειγματιστούν από το φωτεινό και αγιαστικό του βίο. Συγκρότησε και οργάνωσε πολλές αδελφότητες, των οποίων είχε την πνευματική καθοδήγηση, έως την μακαρία κοίμησή του, σε ηλικία 90 χρόνων.
    Η μνήμη του Οσίου τιμάται στις 7 Αυγούστου.

ΣΥΝΑΞΑΡΙ 07/08: Όσιος Αγάθων, Κτήτωρ της Ι.Μονής Αγάθωνος Φθιώτιδας

Αποτέλεσμα εικόνας για οσιος αγαθων


   Για τον όσιο Αγάθωνα δεν έχουμε πολλά στοιχεία βιογραφικά. Γνωρίζουμε πως ο Όσιος ασκήτευσε στην Ι. Μονἠ Αγάθωνος, η οποία πρώτα ήταν αφιερωμένη στην Κυρία Θεοτόκο και στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού. 
   Μετά την οσιακή κοίμηση του Αγίου, που πέρασε ολόκληρη την αγιασμένη ζωή του στο Μοναστήρι, οι μαθητές Μοναχοί του αφιέρωσαν την Ι. Μονή στ᾿ όνομά του. Πρόκειται, δηλαδή, για μια νέα Μονή που κτίστηκε από τον Όσιο Αγάθωνα δίπλα, σχεδόν, της πρώτης.
   Η Ι. Μονή προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στους αγώνες του Έθνους και σήμερα θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Ρούμελης!
   Η μνήμη του Οσίου τιμάται στις 7 Αυγούστου.

Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

ΣΥΝΑΞΑΡΙ Ο6 Αυγούστου: Άγιος Νεομάρτυς Αββακούμ

Σχετική εικόνα

   Οι πληροφορίες που διασώζονται για τον Άγιο είναι ελάχιστες. Γνωρίζουμε ότι ήταν Μοναχός, πιθανότατα στο Άγιον Όρος και ότι μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη στα 1628 μ.Χ. γιατί αρνήθηκε να προδώσει την Πίστη του στον Κύριο και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Υπέστη μαρτυρικότατο θάνατο!
   Άγιε Οσιομάρτυς Αββακούμ πρέσβευε υπέρ ημών!

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

ΣΥΝΑΞΑΡΙ 05/08: Άγιος Χρήστος από την Πρέβεζα

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος χρηστος πρεβεζης

   Το παλικάρι του Χριστού ήταν ναυτικός στο επάγγελμα. Έζησε περίπου στα μέσα του 17ου αιώνα και προσπαθούσε μέσω της ναυτοσύνης να ζήσει. 
   Σ᾿ ένα από τα ταξίδια του, το πλοίο στο οποίο εργαζόταν ο Χρήστος σταμάτησε για ανεφοδιασμό στην Κω. Τότε ο Νεομάρτυρας έτρεξε στο νησί για να βρει ορθόδοξο χριστιανικό ναό, να προσευχηθεί και να εξομολογηθεί εκεί. Στη επιστροφή από τον ιερό ναό προς το πλοίο, Τούρκου γενίτσαροι τον συνάντησαν και τον χτύπησαν θανάσιμα για την ομολογία της χριστιανικής του πίστης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον παρέσυραν σε ένα απόμακρο μέρος και τον έκαψαν ζωντανό. 
   Άφησαν το τίμιο λείψανό του άταφο για έναν ολόκληρο μήνα. Ήταν τότε που όλοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, έβλεπαν στο σημείο του μαρτυρίου του Αγίου, το λείψανο του να μένει αναλλοίωτο, να φωτίζει από τον Ουρανό και να θαυματουργεί. Το μαρτύριο του Αγίου έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 1668μ.Χ..