ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Γεροντικόν!     
 Kάποτε ο Αββάς Αντώνιος έλαβε γράμματα του βασιλέως Κωνσταντίνου, δια να έλθη εις την Κωνσταντινούπολιν. Και εσκέπτετο τι να κάμη. Λέγει λοιπόν εις τον Αββάν Παύλον τον μαθητήν του: "Οφείλω να υπάγω;" Και του λέγει: "Εάν υπάγης, Αντώνιος θα λέγεσαι. Εάν δεν υπάγεις, Αββάς Αντώνιος" [Το Γεροντικόν, Απ. Βαρνάβας, Αθήνα 1966, σελ. 14].