ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

Ὁ Ὅσιος Βησσαρίων

Αποτέλεσμα εικόνας για οσιοσ βησσαριων 20 φεβρουαριουἈπὸ τοὺς τελειότερους τύπους τῆς ἀκτημοσύνης, τῆς ἐγκράτειας καὶ τῆς ζωῆς ποὺ ἦταν ὁλοκληρωτικὰ δοσμένη στὶς πνευματικὲς φροντίδες. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο καὶ κατὰ τὴν παιδικὴ καὶ νεανική του ἡλικία, εἶχε μάθει ἀρκετὰ καλὰ τὰ τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ λατρείας. Ὅταν δὲ ὕστερα ἀποσύρθηκε στὴν ἔρημο, ἀποκλειστικὴ προσπάθεια εἶχε τὸ νὰ ὑποτάξει τὴν σάρκα στὸ πνεῦμα καὶ νὰ πραγματοποιήσει ἠθικὴ κατάσταση, ὄχι μόνο ἀνίκητη ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, ἀλλὰ καὶ ἀπρόσβλητη. Πρᾶγμα ποὺ τελικὰ κατόρθωσε σὲ πολὺ μεγάλο βαθμό. Ἡ σκληραγωγία ποὺ ὑπέβαλε στὸν ἑαυτό του, θὰ νόμιζε κανεὶς ὅτι θὰ τὸν εἶχε κάνει ἀκοινώνητο καὶ σκληρὸ χαρακτῆρα. Κάθε ἄλλο ὅμως. Μέσα του ἔλαμπαν θησαυροὶ ἀγαθότητας καὶ ἀγάπης. Ἕναν μάλιστα μαθητή του, ποὺ τὸν ἀκολουθοῦσε πιστά, τοῦ φερόταν μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε τὸν δίδασκε νὰ πειθαρχεῖ ὄχι σὰν μηχανή, ἀλλὰ σὰν χριστιανὸς λογικὸς καὶ ἐλεύθερος. Ἡ ζωή του ὑπῆρξε συνυφασμένη καὶ μὲ πολλὰ θαύματα. Πέθανε σὲ βαθιὰ γεράματα, ἀφοῦ στερέωσε πολλοὺς στὴν πίστη καὶ ἀντιπροσώπευσε μεταξὺ τῶν μοναχῶν ἕνα ἀπὸ τοὺς πιὸ γνήσιους ἀσκητισμοὺς μὲ πολὺ πνεῦμα καὶ φῶς.

Ὁ Ὅσιος Λέων ἐπίσκοπος Κατάνης

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος λεων επισκοπος κατανηςἜζησε στὰ χρόνια 836-912 καὶ ἡ καταγωγή του ἦταν ἀπὸ τὴν Ῥαβέννα τῆς Ἰταλίας. Οἱ γονεῖς του ἐναρμόνιζαν κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο εὐγένεια καὶ εὐσέβεια. Θεωροῦσαν καλὴ ἀποκατάσταση τῶν παιδιῶν τους τὴν καλὴ ἀνατροφή τους καὶ τὴν διάπλασή τους μὲ φόβο Θεοῦ. Ὅ,τι δηλαδὴ λέει ὁ θεόπνευστος λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου», ποὺ σημαίνει, νὰ ἀνατρέφετε τὰ παιδιά σας ἐπιμελῶς, μὲ παιδαγωγία καὶ νουθεσία, σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. μ᾿ αὐτὴ τὴν ἀνατροφή, λοιπόν, μεγάλωσε καὶ ὁ Λέων. Παρακολούθησε μεγάλες σπουδὲς καὶ ἔγινε ἄριστος ἐπιστήμονας. Ὅμως, μὲ τὶς χριστιανικὲς βάσεις ποὺ εἶχε πάρει ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, κατάφερε καὶ διέφυγε τοὺς καπνοὺς τῆς ὑπερηφάνειας, μὲ ταπεινὸ καὶ ἀγαθὸ φρόνημα. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ φλεγόμενος νὰ ὑπηρετήσει μὲ ἀφοσίωση τὴν Ἐκκλησία, ἀποφάσισε νὰ ἱερωθεῖ. Πέρασε ἀπ᾿ ὅλους τοὺς βαθμοὺς τῆς ἱερωσύνης, ἐκτελῶντας ἄριστα τὰ καθήκοντά του. Οἱ μεγάλες του ἀρετὲς ἀνέδειξαν τὸ Λέοντα ἐπίσκοπο Κατάνης στὴ Σικελία. Στὴ διακονία του αὐτὴ ἐργάστηκε μὲ ὅλη του τὴν ψυχή, διδάσκοντας καὶ φροντίζοντας γιὰ τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα τῶν φτωχῶν καὶ ὀρφανῶν. Μάλιστα, εἶχε καὶ τὸ χάρισμα νὰ θαυματουργεῖ. Πέθανε εἰρηνικὰ καὶ τὸ τίμιο λείψανό του ἐνταφιάσθηκε στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Λουκίας, ποὺ ὁ ἴδιος εἶχε κτίσει.

"Εις μεγαλορήμων ζωγρἀφος της νυχτός" (Από την Ποιητική Συλλογή Αννέγιχτη Πολιτεία)

Αποτέλεσμα εικόνας για ζωγραφια τη νυχτα
Εις μεγαλορήμων ζωγράφος της νυχτός

Σαν σκιά μες στις μυρτιές
όσων ξεχασμένων, ανομολόγητων
ονείρων,
Άκου! Είναι η πνιγερή φωνή ανυπόδητων ποδήρων,
χλευασμένων, πληγιασμένων, λησμονημένων στις καταχνιές,
σαν να ελυπήθη ο ταλαίπωρος ικέτης,
ως ζωγράφος να προβάλλει στις σκιές.

Εγέρασε και εχόρτασε στου καμάτου την ελπίδα,
πως θε να᾿ρθεί καιρός ευπρόσδεκτος
και παύση της αντάρας.
μα ελοιδόρη ο δυστυχής, τον ρουν της επικείμενης κατάρας.
Και αίφνης, εξύπνησε πτωχός, άμοιρος, χωρίς πατρίδα,
με μωρομένον νουν και αβαθή! Τι και αν ουδέν οίδα
εψέλλιζε απανταχού, εις μεγαλορήμων ζωγράφος της φανφάρας.

                                   Δ. Λυκούδης

Ιερά Παράκληση Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Καλογραίζης

Αποτέλεσμα εικόνας για ταξιαρχης μανταμαδου

Επ'ευκαιρία της συμπλήρωσης 5 ετών τελέσεως της Ακολουθίας της Ιεράς Παρακλήσεως των Ταξιαρχών κάθε Πέμπτη στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογραίζης, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, στις 18:30, θα τελεσθεί Ιερά Παράκληση των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, θα ευλογηθεί Αρτοκλασία και θα δοθεί ως ευλογία εικόνισμα του Ταξιάρχου και Έλαιον από την κανδήλα του Ταξιάρχου Μανταμάδου.