ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

"Νυμφίος Ανύμφευτος"Δημητρίου Π. Λυκούδη,
Θεολόγου – Φιλολόγου, Υπ. Δρος Παν/μίου Αθηνών

     Εσυνήθιζεν εκάστην εσπέραν, επιφασκούσης προ της μικράς της νυχτός περιόδου, ανήρ ωσάν πεντηκοντούτης και ένεκα του πλαδαρού φωτός της σελήνης ωσάν τριακοντούτης ομοίαζεν, να περιφέρεται επί της ακτής του αιγιαλού και να αφουγκράζεται μανιωδώς την λεπτήν αύραν που καταστάλαζε από την ερωτικήν χροιάν που ωσαύτως εκόμιζεν η απόχρωσις των αφροεσσών κυματισμών, καθώς έσταζον μετά περισσού κόπου από την αχανήν κυανήν έκτασην εις το πέρας της ακτής!

"Χριστός Ανέστη"