ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

"Διάλογος με τους νέους [37]"

"Οι εκπομπές της εβδομάδος 05/10/2015 - 11/10/2015"
Α. ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ: "Ο Άγιος Πολυχρόνιος ο Ιερομάρτυρας"
(Δημήτριος Π. Λυκούδης),

Β. ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ: "Διάλογος με τους νέους"
(Δημήτριος Π. Λυκούδης),

Γ. ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ: "Η σημασία της τύχης. (Ειμαρμένη)" 

(Προσκεκλημένη ομιλήτρια η Θεολόγος - Φιλόλογος και Διδακτόρισσα Θεολογίας, κ. Ειρήνη Αρτέμη),

Δ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ
(Δημήτριος Π. Λυκούδης).