ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νύσσης (10 Ιανουαρίου)

Πρόκειται για μία μεγάλη, τεράστια μορφή της Ορθόδοξης Πατρολογίας. Εις εκ των κατά σάρκα αδελφών του Μεγάλου Βασιλείου, γεννήθηκε στη Νεοκαισάρεια του Πόντου, στα 332 και νυμφεύτηκε μία αγία γυναίκα, την πιστή Θεοσέβεια, η οποία κοιμήθηκε αιφνίδια και σύντομα.

Αργότερα, ο Μέγας Βασίλειος τον  εξέλεξε Επίσκοπο στη Νύσσα, μία κωμόπολη περίπου 5 χιλιάδων πολιτών. Ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, θέλοντας να τονίσει την υψηλή φιλοσοφική και θεολογική κατάρτιση του αδελφού του και, αφού παραδέχεται ότι τα έκαμνε "θάλασσα" ο Γρηγόριος στη διοικητική επισκόπησή του στη Νύσσα, γράφει χαρακτηριστικά: «Πώς να διοικήσει την Επισκοπή του; Το μυαλό του, η φιλοσοφική και θεολογική του παιδεία τον κρατούσαν στα "υψηλά", αδυνατούσε να έλθει σε επαφή με όσα μιαρά και χαμερπή τού καταλογούσαν! Όσο τον λοιδορούσαν, όσο εναντιώνονταν σε αυτόν τόσο περισσότερο εκείνος απομονωνόταν και βυθιζόταν στις φιλοσοφικές σκέψεις του και στον απέραντο θελογικό ωκεανό του».

Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης και εμείς, μακριά από μικροπρέπειες και εφάμαρτους φθόνους.

Δ. Λυκούδης