ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Μπορεί να χρησιμοποιείται το «ζέον» εκτός της Θείας Ευχαριστίας, όπως για ευλογία;


Η απάντηση ξεκάθαρη και πάλι, όχι! Το «ζέον», το θερμό ύδωρ που προετοιμάζει ο νεωκόρος εντός του ιερού βήματος, περίπου την ώρα που απαγγέλεται το Σύμβολον της Πίστεως[Πιστεύω], το αναμιγνύει ο λειτουργός ιερέας ή αρχιερεύς εντός του Αγίου Ποτηρίου, μετά ασφαλώς τον μελισμό του Αγίου Άρτου. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε χρήση και αναφορά του εκτός από αυτή την αποκλειστική , εντός της Θείας Ευχαριστίας , λειτουργία του. «Ου χρη άνευ θερμού λειτουργήσαι πρεσβύτερον, ει μη κατά πολλήν περίστασιν και ει ουδαμώς ευρίσκεται θερμόν» [13ος κανών του αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού]. Απαγορεύεται και πάλιν αυστηρά να δίδεται «ευλογίαν» από κληρικούς. Εάν δε υποπέσει στην αντίληψή μας κάτι παρόμοιον, αυτομάτως να ενημερώνεται ο οικείος Επίσκοπος για τα περαιτέρω! Το ζέον ύδωρ συμβολίζει την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία και ωσαύτως και εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ιερή ετούτη στιγμή με σεβασμό και δέος! Ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας σημειώνει πολλά επ΄αυτού, άκρως κατατοπιστικά.

Δημητρίου Π. Λυκούδη

Επιτρέπεται να εισέρχονται οι λαϊκοί [άνδρες] εντός του ιερού βήματος;Η απάντηση είναι πως δεν επιτρέπεται. Όπως και στις γυναίκες, έτσι και στους άνδρες δεν είναι επιτρεπτό να εισέρχονται εντός του ιερού βήματος. Σε αυτό εισέρχονται μόνον οι ιερείς και οι διάκονοι, καθώς και ο επίσκοπος. Οι ιεροψάλτες εισέρχονται μόνον εις το διακονικόν για να ενδυθούν το εξώρασο και επιστρέφουν πάλιν στο ανάλογιον, εφόσων πρώτα «πάρουν καιρό» δια μετανοίας εις τον προεστώτα ιερέα και τούς ευλογήσει το ράσο. Μόνον ο νεωκόρος, ο οποίος είναι και επιφορτισμένος δια την διακονίαν αυτήν επιτρέπεται να κινείται εντός του ιερού βήματος, καθώς και τα μικρά παιδιά που διακονούν, πάντοτε κατόπιν ευλογίας του ιερέα λειτουργού. Να εκλείψει ευθύς αμέσως η βλάσφημη συνήθεια να εισέρχεται εντός του ιερού βήματος κάθε περιπλανώμενος και να περιφέρεται πλησίον της Αγίας Τραπέζης με αλλαχού λογισμούς και συμπεριφορές. Να εκλείψουν πάραυτα οι κουβέντες των κληρικών και λαϊκών εντός του ιερού και τα «καφενεδάκια». Δεν είναι τόπος μάζωξης το ιερό βήμα! Στην επαρχίαν όμως, κάθε παραπάνω μου αναφορά εσωκλείεται στην ποιμαντική προσέγγιση και στο «κατ΄ Οικονομίαν» της Εκκλησίας μας, κατόπιν ευλογίας του οικείου Μητροπολίτου και του ιερέως. Και επιπροσθέτως, κάκιστη συνήθεια να τοποθετούν οι ιερείς λειτουργοί κατά την τέλεση των ιερών ακολουθιών τα προσωπικά τους αντικείμενα επάνω της Αγίας Τραπέζης. Εγκύκλιοι, γυαλιά οράσεως, ρολόι και λοιπά αντικείμενα…! Δεν είναι το γραφείο μας η Αγία Τράπεζα. Είναι ο Τάφος του Χριστού μας. Ας σεβασθούμε αυτόν!

Ο ΄Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων" (12 Νοεμβρίου)