ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Σάββατο, 8 Μαΐου 2021

Ανέστη Χριστός και ζωἠ πολιτεύεται, του Δημητρίου Π. Λυκούδη

 

Ανέστη Χριστός και ζωἠ πολιτεύεται

Υπό Δημητρίου Π. Λυκούδη,

Θεολόγου, Φιλολόγου, Ιστορικού

  Ονομάζεται Διακαινήσιμος ή "λευκἠ" εβδομάδα. Άρχεται από την Κυριακή του Πάσχα και τερματίζει την αμέσως επόμενη, την Κυριακή του Θωμά. Φέρει τ᾿ όνομά της από το γεγονός ότι κατά τη νυχτερινή αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, οι κατηχούμενοι βαπτίζονταν ομαδικά και έτσι εξεκινούσε η πνευματική τους ζωή και η εν γένει χριστοκεντρική πολιτεία τους. Γι᾿ αυτό, άλλωστε, καθ᾿όλη τη διάρκεια της εβδομάδος αυτής, οι νεοβαπτισμένοι έφεραν λευκά ενδύματα, ενδεικτικό της αγνής και "καινής" ζωής τους, που ήδη, είχε ξεκινήσει. Και όλοι μαζί, "εν ενί στόματι", έψαλλαν και διαλαλούσαν στα πέρατα της οικουμένης ότι «Χριστός Ανέστη και πεπτώκασι δαίμονες, Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν  Άγγελοι, Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται».