ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

Εργογραφία - Δημοσιεύσεις Δημητρίου Π. Λυκουδη, Νοέμβριος 20121. "Μνήσθητι ημών Κύριε" , άρθρο στην ηλεκρονική διεύθυνση www.romnios.gr

2. "H θέση της γυναίκας στον καινοδιαθηκικό λόγο του Αποστόλου Παύλου". (σελίδες 18)

3. "Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ως ζώσα εικών, διασώζουσα το απαράλλακτον της Θείας ουσίας". (σελιδες 22)