ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

"Η Τελετή του αγιασμού επι τη ενάρξει του σχολικού έτους εις την Σχολήν Σιών"

 
 
 
Τήν Πέμπτην, 23ην /12ην Σεπτεμβρίου 2015, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσε τήν τελετήν τοῦ Ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2015-2016 εἰς τήν Ἱερατικήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.
Ἅμα τῇ Ἀπολύσει τῆς τελετῆς τοῦ ἁγιασμοῦ, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη δεξίωσιν παρά τοῦ νέου Σχολάρχου καθηγητοῦ Θεολογίας καί Φιλολογίας κ. Δημητρίου Λυκούδη καί τῶν καθηγητῶν.