ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας (20/01) - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ 162, Δ. Λυκούδης

 

Στον Άγιο Ευθύμιο τον Μέγα (20/01) είναι αφιερωμένη η παρούσα ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ (162). Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Δημήτριος Λυκούδης.

Δείτε το βίντεο εδώ!

Ανάμνηση θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς (06/09) - Δ. Λυκούδης

 

Στην ανάμνηση του εν Χώναις θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ είναι αφιερωμένη η παρούσα ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Δημήτριος Λυκούδης.

Δείτε το βίντεο εδώ!

Η Αγία Νεομάρτυς Ακυλίνα (27/09) - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ 130, Δ. Λυκούδης

 

Στην Αγία Ακυλίνα είναι αφιερωμένη η υπ᾿ αριθμόν 130η ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ. Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Δημήτριος Λυκούδης.

Δείτε το βίντεο εδώ!

Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης (11/01) - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, Δ. Λυκούδης

 

Στον Όσιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη (11/01) είναι αφιερωμένη η παρούσα ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, την οποία παρουσιάζει ο θεολόγος Δημήτριος Λυκούδης.

Δείτε το βίντεο εδώ!

Άγιος Άνθιμος ο Βαγιάνος, ο εν Χίω (15/02) - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, Δ. Λυκούδης


Στον Άγιο Άνθιμο τον Βαγιάνο, τον εν Χίω, είναι αφιερωμένη η παρούσα ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, την οποία παρουσιάζει ο θεολόγος Δημήτριος Λυκούδης.

Δείτε το βίντεο εδώ!

Άγιος Μανουήλ ο εκ Σφακίων (15/03) - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, Δ. Λυκούδης

Στην Άγιο Μανουήλ εκ Σφακίων (15/03) είναι αφιερωμένη η 117η ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, την οποία παρουσιάζει ο θεολόγος Δημήτριος Λυκούδης.

Δείτε το βίντεο εδώ!

Η Αγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα (17/07) - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ 136, Δ. Λυκούδης

 

Στην Αγία Μαρίνα (17 Ιουλίου) είναι αφιερωμένη η 136η ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, την οποία παρουσιάζει ο θεολόγος Δημήτριος Λυκούδης.

Δείτε το βίντεο εδώ!

Όσιος Παύλος ο Πελοποννήσιος (22/05) - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ 135, Δ. Λυκούδης

 

Στον Όσιο Παύλο τον Πελοποννήσιο είναι αφιερωμένη η 135η ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, την οποία παρουσιάζει ο θεολόγος Δημήτριος Λυκούδης.

Δείτε το βίντεο εδώ!

Άγιος Ιερόθεος, Επίσκοπος Αθηνών (04/10) - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ 131, Δ. Λυκούδης

 

Στον Άγιο Ιερόθεο, Α' Επίσκοπο Αθηνών, είναι αφιερωμένη η 131η ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ, την οποία παρουσιάζει ο θεολόγος Δημήτριος Λυκούδης

Δείτε το βίντεο εδώ!

Ο Όσιος Σενώχ (24/10) - ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ 132, Δ. Λυκούδης

 

Στον Όσιο Σενώχ (24/10) είναι αφιερωμένη η παρούσα ραδιοφωνική εκπομπή ΜΥΡΙΠΝΟΑ ΑΝΘΗ (132). Την εκπομπή παρουσιάζει ο θεολόγος Δημήτριος Λυκούδης.

Δείτε το βίντεο εδώ!