ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021

Θρησκεία, Ελευθερία, Πατρίς, του Δημητρίου Π. Λυκούδη,

 

Θρησκεία, Ελευθερία, Πατρίς

του Δημητρίου Π. Λυκούδη,

Θεολόγου, Φιλολόγου, Ιστορικού

    «Ημείς, το ελληνικόν Έθνος των Χριστιανών, βλέποντας ότι μας καταφρονεί το οθωμανικόν γένος, και σκοπεύει τον όλεθρον εναντίον μας, πότε μ᾿ έναν και πότε μ᾿ άλλον τρόπον, απεφασίσαμεν σταθερώς ή να αποθάνωμεν όλοι ή να ελευθερωθώμεν. Καί τούτου ένεκα, βαστούμεν τα όπλα εις χείρας, ζητούντες τα δικαιώματά μας...».

   Αυτά τα λόγια ανήκουν σε μια μεγάλη εκκλησιαστική μορφή, στον Εθνεγέρτη του Μωριά, τον Επίσκοπο Παλαιών Πατρών Γερμανό τον Γ' (Γεώργιος Γκόζιας, 1771-1826), ο οποίος, μαζί με οπλαρχηγούς και λοιπούς προκρίτους, ευλόγησε τη Σημαία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Πέθανε από εξανθηματικό τύφο στο Ναύπλιο, στα 1826.