ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ"

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Άγιος Φιλούμενος ο Νέος Ιερομάρτυς

    Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος φιλουμενος

     Ενθυμούμαι ωσάν και εχθές! Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος του Παλαιφάτου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων, υπό της προεδρίας Αυτής της Αυτού Θείας Μακαριότητας, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, ότε διά της συγκλήσεως Αυτής της υπό 21-08 / 03-09-2015 εξέλεξε παμψηφεί την ελαχιστότητά μου Σχολάρχην της Πατριαρχικής Σχολής "Σιών", μία από τις πρώτες μου ασχολίες, πέραν της άμεσης παρέμβασής μου για την βελτίωση της ποιότητας, ποσότητας και ποικιλίας των φαγητών των σπουδαστών αυτής, τόσο προφωρικώς όσο και ενυπογράφως, εζήτησα ως ελάχιστη ευλογία διά την ημετέραν Σχολήν, τεμάχιον Ιερού Λειψάνου του σημερινού εορταζομένου αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Φιλουμένου, του και μαρτυρήσαντος εν τω Φρέαρ του Ιακώβ. Το Ιερό Σκήνωμα του Αγίου, μετά την εκταφή, μια και το κοιμητήριο του Πατριαρχείου χωρίζει μεσότειχος υπό μιάς εκ των  πτερύγων της Σχολής, φυλασσόταν μετά πάσης ευλαβείας στον Ιερό Ναό, εντός της Πατριοαρχικής Σχολής, αλώβητον στο χρόνο και άφθορον. Έκτοτε, διά λόγους ασφαλείας, το Ιερό Λείψανο μεταφέρθηκε στο χώρο μαρτυρίου του Αγίου, στο Φρέαρ του Ιακώβ. Οι δε επίμονες αιτιάσεις μου για την απόκτηση, έστω μικρού επιτραχηλίου του Αγίου προς ευλογία ημών και των Σπουδαστών, και αυτές, έως σήμερον, απέβησαν άκαρπες. Το μόνο που επιτύχαμε, τουλάχιστον επί των ημερών μου, είναι να διατηρείται άσβεστη κανδύλα έμπροσθεν του κενού ξύλινου χωροφερέτρου που υπάρχει σήμερα εντός της Σχολής, διακόνημα το οποίον ανέθεσα σε έναν εκ των σπουδαστών και ελπίζω και εύχομαι, ακόμη και σήμερον, με ιερή ευλάβεια να διατηρείται. Άγιε Φιλούμενε πρέσβευε υπέρ του κόσμου ολάκερου.