Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Αυξήθηκαν τα έξοδα της βασιλικής οικογένειας

Αποτέλεσμα εικόνας για βασιλισσα ελισαβετ
   Η βασιλική οικογένεια είναι πολυδάπανη. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι δαπάνες της βασιλικής οικογένειας στη Βρετανία, κατά το έτος 2016-2017, σημείωσαν αύξηση 5,4%. Παρά ταύτα, όμως, τα 2/3 των Βρετανών συμφωνούν με την υφιστάμενη μοναρχία.
Δημοσίευση σχολίου