Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

"Γιατί να λέμε συνεχώς και αδιαλείπτως την ευχή του Ιησού «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό/ή;» Δεν αρκεί μία φορά;"     Ο διάβολος είναι πρύτανης και μεταδιδάκτορας της πονηρίας! Έχει συγκεντρώσει όλα τα διδακτορικά της επί γης επιστήμης .Όλοι οι πονηροί να συγκεντρωθούν μπροστά του , ακόμη και όλος ο κόσμος, δεν τον ξεπερνούν στην πονηρία. Ως εκ τούτου, διημερεύει και διανυκτερεύει για να συκοφαντεί και να επιφέρει κάθε επιβουλή και προσβολή στον άνθρωπο, τον οποίο, ως κορωνίδα της κτίσεως ο τελευταίος και δημιούργημα "κατ΄ εικόνα και καθ΄ομοίωσιν" του Θεού, πολύ μισεί ο διάβολος. Επειδή συνεχώς, με κάθε είδους επιβουλή επιτίθεται νοερώς, και όχι μόνο, στον άνθρωπο, ωσαύτως και ο άνθρωπος, καλείται αδιαλείπτως να λέγει την ευχή του Ιησού, "Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν/ή", η οποία, ως ο διάβολος φανερώνει πολλές φορές, τον καίει και τον αφανίζει. Η ευχή του Ιησού είναι φωτιά διά τον μισόκαλον  διάβολον και φυλακτήριον και αλεξιτήριον δια τον άνθρωπον. Συνεχώς λοιπόν και, ει δυνατόν, αδιαλείπτως να λέγουμε την ευχή. Άλλοτε χαμηλόφωνα, άλλοτε ψιθυριστά, άλλοτε νοερά, ανάλογα με την πνευματική κατάσταση ενός εκάστου και πάντοτε με την ευλογία του γέροντος πνευματικού. Αδιαλείπτως λοιπόν, απροσκόπτως και αργά, χωρίς άγχος την ευχή. Να γλυκαίνεται και να κλαίει η καρδιά του προσευχόμενου! Όταν σε πολεμάει συνεχώς ο διάβολος τότε αμύνεσαι και συνεχώς!

Δημητρίου Π. Λυκούδη
Δημοσίευση σχολίου