Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Γιατί ο ιερέας ευλογεί τον λαό με το ένα χέρι ενώ ο Αρχιερέας-Επίσκοπος με τα δύο;

 Ο ιερεύς είναι "εις τύπον των Αγίων Αποστόλων" και ευλογεί με το ένα χέρι, το δεξί. Ο Αρχιερεύς είναι "εις τύπον Αυτού Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού" και ευλογεί με τα δύο χέρια του σταυροειδώς! Καί στην ευλογία του Επισκόπου καί σε αυτήν του ιερέα λειτουργού ο πιστός ανταπαντά όχι κάνοντας το σημείο του Σταυρού αλλά ευχαριστιακά, κάμνοντας ελαφρά υπόκλιση, φέροντας το δεξί του χέρι στην περιοχή της καρδιάς! Πάντοτε υποστήριζα καί υποστηρίζω: δεν είναι αργά! Να αδειάσουμε τα κατηχητικά σχολεία από τα μικρά παιδιά και να εισέλθουμε εμείς, τα "μεγάλα παιδιά" για να διδαχθούμε όσα σχετικά με την Πίστη μας! Ο δε Ιερός Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι "η έλλειψη πίστης είναι αποτέλεσμα και απόρροια της έλλειψης γνώσης των Γραφών και γενικότερα της Πίστης μας".


Δημητρίου Π. Λυκούδη
Δημοσίευση σχολίου