Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

Νέο άρθρο του Δημητρίου Π. Λυκούδη στην έντυπη εφημερίδα "Κιβωτός της Ορθοδοξίας""ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΓΟΝΟΙ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΟΙ",
στην εφημερίδα "ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"
αρ. φύλλου 003, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015, σελ 18-19Δημοσίευση σχολίου